mobile.se
så ser svenskar på distansarbete

Svenskar om distansarbete

En ny undersökning från Elon visar att många svenskar fortsätter att jobba hemifrån och långt ifrån alla har en fast arbetsplats, istället är det både soffan och köksbordet som gäller.

Undersökningen visar också att långt ifrån alla har fått utrustning eller ersättning från arbetsgivaren för hemmakontoret. Det vi saknar mest när vi sitter hemma är bland annat kollegorna, lunchrestaurangerna och möjligheten att klä upp sig.

Undersökningen visar att många svenskar fortsatt att jobba hemifrån efter pandemin. Var femte svensk jobbar hemma alla arbetsdagar i veckan och 26 procent jobbar hemma 3-4 arbetsdagar, medan 40 procent jobbar hemifrån 1-2 dagar per vecka.

Köksbordet och soffan

Undersökningen visar att det varierar var i hemmet arbetet utförs. Hälften av hemmajobbarna har en avsatt yta för arbetet, medan 18 procent jobbar från köksbordet och 9 procent från soffan. 14 procent växlar och arbetar från olika platser i hemmet.

Undersökningen visar att det är något fler äldre som har avsatt arbetsyta medan något fler yngre väljer att jobba från soffan.

”Det finns nog många arbetsterapeuter som skulle fasa kring den ergonomi som uppstår när man jobbar från soffan, men samtidigt har den stora distansarbetarvågen kanske inte pågått tillräckligt länge för att krämpor ska uppstå,” säger Christian Dahlborg, marknadschef på Elon.

Men det är inga stora arbetsytor de flesta svenskar har i sina hem, 45 procent har en arbetsyta på 2-6 m2. Kanske är det därför som 21 procent har övervägt att byta bostad för att få bättre arbetsutrymme i hemmet.

Står för mycket utrustning själva

Det som bidrar till att svenskarna trivs med hemarbetet är förutom internet, stol och bord även bland annat kaffebryggare och bra belysning. Även om 18 procent fått stol från jobbet och 15 procent fått arbetsbord, är det många, 41 procent, som inte fått någon utrustning alls från arbetsgivaren.

55 procent har inte heller fått nån ersättning för den utrustning man använder på hemmakontoret.

”Eftersom omställningen till distansarbete gick så snabbt i samband med pandemin har vissa frågor släpat efter, exempelvis kring vad som gäller kring ersättning från arbetsgivare för att kunna jobba i hemmet, kanske kommer vi se fler diskussioner kring detta framöver från arbetsmarknadens parter,” säger Christian Dahlborg på Elon.

Saknar att klä upp sig

Det vi saknar mest är kollegorna (57 procent) men också miljöombytet (37 procent) och kontorsutrustningen (17 procent). Fler män än kvinnor saknar lunchrestaurangerna runt arbetsplatsen och fler kvinnor än män saknar möjligheten att ”klä upp sig” på kontoret. Fler unga än äldre saknar också kontorskaffet.

”Det är svårt att ersätta det utbyte man får från kollegorna i hemmet, men däremot så är det inte ett oöverstigligt berg att se till att man har rätt utrustning för att göra bra kaffe hemma, vilket verkar vara viktigt för många hemmajobbare,” säger Christian Dahlborg på Elon.

Undersökningen utfördes av YouGov i maj 2022, där ett statistiskt säkerställt urval av 1001 svenskar mellan 18-65 år tillfrågades.Kategori: Taggad:
mobile.se
leafcrossmenu